11.06.2015 > 27.09.2015

Brussel door Monique Martin

Brussel door Monique Martin
Monique Martin (1928-2000) is een gerenommeerde kunstenares in Belgïe. Zij schildert, illustreert boeken en is de auteur van Ernest & Célestine.

Deze zomer laat een tentoonstelling ons de diverse facetten van haar kunst ontdekken, met Brussel in de hoofdrol. De Belgische hoofdstad waar zij heel haar leven woonde, drukte een stempel op haar oeuvre: in haar jeugdboeken die zij publiceerde onder het pseudoniem Gabrielle Vincent en ook in haar landschappen en portretten. Haar hele werk is doordrongen van Brussel.

Deze retrospectieve zet originele tekeningen van Ernest & Célestine in de kijker: naar het leven geschetste taferelen in het Justitie-paleis (waarvan een aantal in 1995 verscheen in de bundel Au Palais) en onuitgegeven tekeningen voor Een engeltje in Brussel, haar eerste boek uit 1970.
21.08.2014 > 03.05.2015

14-18 Brussel tikt duits

14-18 Brussel tikt duits
Vijftig lange maanden trachten de Brusselaars, hoewel ver van het front, een beklemmende bezetting te overleven. De Duitse uurregeling regeert de tijd, 60 minuten vóór op het "Belgische uur", en de dagen volgen het ritme van de vele bevelen van de bezetter. Door de Britse blokkade komt Duitsland algauw van alles tekort en legt het beslag op een deel van Belgiës bestaansmiddelen als steun aan de Duitse oorlogsinspanningen.

De documenten en voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog werden een eeuw lang zorgvuldig bewaard en maken deel uit van het buitengewone erfgoed dat het Archief van de Stad Brussel in haar bezit heeft.
Het Archief plaatst haar documenten on line: www.14-18.bruxelles.be

04.07.2013 > 20.04.2014

Van broodhal tot Museum van de Stad

Van broodhal tot Museum van de Stad
Acht eeuwen Brusselse geschiedenis

Het 19e-eeuwse neogotische gebouw zoals we het vandaag kennen, is getuige van een geschiedenis die begint in de 13e eeuw met de bouw van een broodhal op een terrein dat toebehoort aan de hertog van Brabant. Van deze eerste bestemming blijft zijn Nederlandse benaming “Broodhuis” over. Het gebouw wordt vervolgens verlaten door de bakkers en in de 16e eeuw wordt een nieuw pand gebouwd dat “Maison du Roi” genoemd wordt, aangezien dan de hertog van Brabant, de toekomstige Keizer Karel, ook koning van Spaniën is.

Dit gebouw met dubbele naam is achtereenvolgens broodhal, inningskantoor, rechtbank, tijdelijke gevangenis,  opslagruimte van paardenvoer voor de Britse ruiterij na de slag van Waterloo, repetitieruimte voor de balletschool van de Muntschouwburg, bibliotheek met leeszaal, onderkomen voor de stadsadministratie, tot…stadsmuseum vanaf 1887, een functie die het nu nog steeds heeft. 

03.12.2011 > 31.12.2011

Brussel in aquarel

Brussel in aquarel
Een momentopname 1894-1897 Jacques Carabain

Voordat de fotografie deze rol zou overnemen, werd aan kunstenaars gevraagd om een tijdsbeeld van de stad vast te leggen. Tussen 1894 en 1897 maakte de schilder Jacques Carabain in opdracht van de toenmalige burgemeester Karel Buls 59 aquarellen van Brusselse stadswijken.

Deze waterverftekeningen van een getalenteerd kunstenaar, bewaard in de collecties van het Stadsmuseum, zijn een bron van informatie over buurten die ondertussen vaak diepgaande veranderingen hebben ondergaan en over de mensen die er leefden. Belicht met oud beeldmateriaal uit het Stadsarchief van Brussel, plannen én foto’s van de huidige situatie, wordt de evolutie van de sites en van het leven in Brussel geschetst tot op de dag van vandaag.

10.10.2007 > 27.01.2008

Van ‘t stadt en schoone buytens

Van ‘t stadt en schoone buytens
Het Museum van de Stad Brussel heeft het publiek een tentoonstelling voorgesteld over het Brusselse landschap in de 18de eeuw aan de hand van tekeningen en schilderijen van twee minder bekende maar daarom niet minder belangrijke kunstenaars: Ferdinand-Joseph Derons en Andreas Martin.

19.11.2003 > 30.04.2004

Made in Brussels

Made in Brussels
300 jaar faience en porselein
(1650 – 1950)

Op het einde van de 17de eeuw opent in hartje Brussel de eerste plateelwerkfabriek haar deuren op initiatief van de ondernemersfamilie Mombaers. Een eeuw later moet de faience het veld ruimen voor een nieuwe product, het porselein. 

Naast het economische belang van de productie, heeft hier ook een sociale revolutie plaats. De adel bezit dan wel mooi zilveren vaatwerk waarmee wordt gepronkt tijdens grote banketten, maar de burgerij en het gewone volk moeten zich tot dan toe behelpen met tinnen borden en houten kommen. De nieuwe nijverheid vormt het begin van een artistieke traditie in dienst van het leven van alledag.  

30.04.2003 > 18.08.2003

De kleinste kamertjes in de grootstad

De kleinste kamertjes in de grootstad
Openbaar sanitair in Brussels van de middeleeuwen tot vandaag

In de stad vormt de openbare ruimte de leefomgeving van de inwoners. Vandaag zijn gezelligheid en het comfort van de burger opnieuw aan de orde van de dag. Het centrum van Brussel is evenwel erg karig bedeeld met banken, en openbare toiletten zijn vrijwel onbestaand. Toch waren ze sinds de Middeleeuwen en zelfs tot een dertigtal jaar geleden een vaste waarde in het Brusselse straatbeeld.

31.10.2001 > 31.08.2002

Brussel tussen hemel en aarde

Brussel tussen hemel en aarde
Een verhaal over de open ruimte in de vijfhoek

Deze tentoonstelling schetste de evolutie van de ruimten, zoals pleinen, groene zones, kerkhoven, parkings, enz., die werden aangelegd rond de belangrijkste elementen van de stad Brussel:  een waterloop, de Zenne, handelsactiviteiten, religieuze plaatsen en politieke centra.

De foto’s van Marie-Françoise Plissart vervolledigen de tentoonstelling en leggen een verband tussen een nogal « bucolisch » beeld van het vroegere Brussel en de hedendaagse stad.