Portret van Hélène De Rudder-du Ménil

Dit rechthoekig bronzen laagreliëf, gesigneerd en gedateerd 1893, is een profielportret van de kunstenares Hélène du Ménil gemaakt door haar echtgenoot, Isidore De Rudder. Het portet is door de kunstenaar zelf ingelijst.

Isidore De Rudder werd geboren in een Gentse kunstenaarsfamilie en volgde een opleiding aan KASK in Brussel (1869 -1879). Hij was naast geschoold beeldhouwer ook een erg veelzijdig kunstenaar. Zo maakte hij ontwerpen voor juwelen voor de goudsmid Philippe Wolfers, decoratieve voorwerpen voor de Luppens gieterij en maskers van keramiek voor Vermeren-Coché, Boch en Müller. Verder ontwierp hij ook borduurkarton (grotere formaten) voor zijn vrouw, Hélène du Ménil.

Hélène du Ménil; De vrouw achter het portet
Hélène du Ménil (1869 – 1962) is een bekende Brusselse kunstenares. Tijdens haar opleiding aan de Funck School, een Brusselse beroepsschool leerde ze naaien en kleren maken alvorens ze startte met borduren. Ze trouwde met de beeldhouwer Isidore De Rudder, die haar talent opmerkte en grotere composities voor haar tekende.
Haar borduurwerken werden tentoongesteld op o.a., Cercle pour l’Art in 1895, het driejaarlijkse “Salon des Beaux Arts” in 1903, en de tentoonstelling van 1907, telkens in Brussel.

Haar werk is figuratief en bevat talrijke bloem- en faunamotieven, allegorieën en scènes geïnspireerd door mythologie of legenden.
Het Museum van de Stad Brussel heeft een aantal van haar borduurwerken in zijn bezit zoals “De Vier Seizoenen” en “Minerva”.

De Vier Seizoenen, aangekocht in 1903 door de stad Brussel, is een set van vier grote panelen die de seizoenen in de verschillende levensfasen van de vrouw illustreren en versierd zijn met planten- en dierenmotieven en dierenriemtekens. Het is een vrij conservatieve weergave en het plaatst vrouwen in traditionele rollen in de onmiskenbare art-nouveau-stijl.
Minerva verwijst naar de godin Minerva, de godin van het spinnen en weven, activiteiten die nauw verwant zijn met borduren.

Waarom namen we dit werk op in onze collecties?
• Dit werk werd door de achterkleinkinderen van het echtpaar De Rudder-du Ménil geschonken aan het museum.
• Het is een mooie aanvulling op het borduurwerk dat het museum bezit van Hélène du Ménil.

Wilt u meer weten over deze aanwinst? U vindt meer details over het werk zelf in de inventarisfiche hier beschikbaar.