Webinar

Leezing

Baudelaire als revolutionair
Door Isabelle Viéville-Degeorges, schrijfster van Baudelaire clandestin de lui-même Léo Scheer, 2011.
Lezing 22 februari, in het kader van ‘2018, jaar van de contestatie’


Baudelaire en de barok
Ontmoeting met André Guyaux, professor Franse literatuur aan de Universiteit van Parijs (La Sorbonne)
Lezing 2 februari 2018.


Baudelaire en Rops
Lezing door Véronique Carpiaux, Conservatrice van het Museum Félicien Rops
Lezing 25 januari 2018, in het kader van de tentoonstelling Baudelaire > < Brussel
Manneken-Pis en zijn kostuums.
Betekenis en belang van een icoon

In februari 2017 kreeg Manneken-Pis van de Ommegang van Brussel een replica van zijn oudst bekende kostuum. Vanwaar komt het enthousiasme voor dit standbeeldje ? En wat is precies de betekenis van de traditie om hem aan te kleden;

Leezing 15/06/17

Door Roel Jacobs (en Fr)

SEX IN THE CITY, oorden van plezier in Brussel van de 19de eeuw tot de seksuele revolutie
In de 19de eeuw doet het op voortplanting gerichte heteroseksuele en monogame huwelijk zich voor als hét instituut voor seksuele, morele en ideologische regulering. De enige plaats waar seks geheel en al aanvaardbaar is, is het echtelijk bed. Elke seksuele manifestatie in de openbare sfeer is ongeoorloofd en dus onderhevig aan een sociale en zelfs juridische reactie. Een samenleving mag dan al veroordelen en zijn wil opleggen, uiteindelijk beschikt het individu...

Lezing 26.05.2016
Van Gonzague Pluvinage

DE REFORMATIE TEN NOORDEN VAN DE ALPEN: SUCCES EN REPRESSIE IN DE 16DE EEUW

De lezing voert de toehoorders mee naar de hervormingsbewegingen uit de 16de eeuw. Waarom was het Lutheranisme in sommige Duitstalige gebieden succesvol, terwijl andere reformatiebewegingen enkel in de Nederlanden aansloegen? De auteur vraagt zich af waarom ze in Zuid-Europa zo weinig bijval kenden. Hij staat ook stil bij de impact van de vervolgingen of, in tegendeel, het gebrek daaraan in sommige regio's.

Lezing 02.06.16
Door Wim Blockmans  (in het Frans)

De slag bij Pavia: Wandtapijten, beelden en verhalen (in het Frans)

Op 24 februari 1525 komen de troepen van keizer Karel V bij Pavia tegenover het Franse leger te staan. De keizer vierde die dag zijn 25e verjaardag. Zijn troepen kwamen zegevierend uit de strijd. Na afloop van de slag werd Francis I gevangengenomen. Pavia was de eerste triomf in de militaire loopbaan van Karel V en werd uitbundig gevierd met: liedjes, pamfletten, prenten en schilderijen, enz. Daartoe behoorden ook een reeks wandtapijten, geweven in Brussel tussen 1525 en 1531, die de gebeurtenis in de verf zette, met vertoon en zin voor overdrijving, verzekerde hij zijn propaganda in de hoogste klassen, nl. de hoogste prinselijke kringen.

Lezing 24.02.2015
Van Cecilia Paredes