Geschiedenis op donderdag: 1520-1530: Een kantelmoment in de geschiedenis van Europa

22.06.23  

1520, de Habsburgse prins Karel wordt gekroond tot Rooms koning. 10 jaar later werd hij benoemd tot keizer.

In diezelfde periode vindt de Brusselse tapijtweefkunst aansluiting bij de artistieke vernieuwing in Duitsland en Italië. De eerste tekenen van religieuze dissidentie verschijnen. In 1531 probeerde Karel V de protestanten in het gareel te krijgen. Veel Duitse vorsten die de leer en het denken van Maarten Luther volgden, eisten autonomie. Ze sloten zich aan bij de katholieke koning van Frankrijk…

Zoals zo vaak is onze kennis van deze periode verscheurd tussen waarheid en fictie.

Door Roel Jacobs
Jurist van opleiding, maar historicus van passie. Hij is Brusselaar, Nederlandstalig en perfect tweetalig. Al meer dan 30 jaar is Roel Jacobs geïnteresseerd in de geschiedenis van Brussel. Hij geeft regelmatig lezingen en gidsbeurten.

Praktische informatie

Pavement du hall d’entrée de la Maison du Roi figurant les armoiries de Charles Quint, fin 19e s. © Musée de la Ville de Bruxelles