Geschiedenis op donderdag: 40 jaar LGBTQI+ filmfestivals in Brussel

17.05.23  

Een kijk op het witte doek

De lezing is volzet

In de jaren zeventig kenden we een toename van openbare culturele evenementen door en voor homoseksuelen. Het San Francisco Festival werd in 1977 opgericht in de Verenigde Staten en is het oudste openlijk homoseksuele festival ter wereld. Twee jaar later verscheen HOMOFILMS in Brussel. Dit was het eerste evenement in Franstalig België en het tweede in Europa. Brussel blijkt dus een pioniersstad te zijn in de culturele expressie van de georganiseerde LGBTQI+ beweging. Dit verhaal moet nog verteld worden.

Deze lezing blikt terug op het ontstaan van deze beweging, die deel uitmaakt van de lgbtqi+-geschiedenis in ons land. Aan de hand van de ervaringen van Brusselse verenigingen wordt gekeken naar de rijkgeschakeerde betekenis van het opstarten van een filmfestival. Een queerfilmfestival is voor de lgbtqi+-gemeenschap een fysieke ruimte, beschut tegen de vele vormen van geweld die zij dagelijks ervaart. Een ruimte die dient om in te vieren en ter bevestiging, maar ook voor de constructie van identiteiten en representaties, in een permanente historische evolutie. Een getuige van de vele facetten van het Brusselse LGBTQI+ leven.

Door Jonatan Agra, geschiedkundige. Hij zet zijn onderzoek voort met zijn werk aan een eindverhandeling over Massimadi – festival des films LGBT d’Afrique et de ses diasporas als onderdeel van zijn masteropleiding, die zich toespitst op genderstudies. In 2018 verdedigde hij een scriptie over de geschiedenis van de Brusselse queer-filmfestivals. Hij is ook betrokken als vrijwilliger bij het festival Pink Screens. Sinds 2020 werkt hij bij de directie Gelijke Kansen van de Federatie Wallonië-Brussel.

Praktische informatie

  • Woensdag 17.05.23 om 18.30 uur
    Aangezien donderdag 18 mei een feestdag is, verplaatsen wij de conferentie uitzonderlijk naar woensdag 17 mei.
  • Duur: 2 uur
  • Lezing in het Frans
  • Gratis toegang
  • De lezing is volzet
  • In het kader van Pride@the museum en de Pride
  • In samenwerking met Pink Screens en Genres d’à côté
  • De lezing vindt plaats op de bovenste verdieping van het Broodhuis. De zaal is enkel toegankelijk via een trap

Affiche van het 3e L-Festival (2015), een multidisciplinair lesbisch festival georganiseerd door Rainbow House Brussel asbl