Maria van Bourgondië, natuurlijke prinses der Lage Landen (1477-1482)

Van 20.06.24 > 20.06.24

Na het overlijden van haar vader, Karel de Stoute, te Nancy, werd Maria als enige dochter van de autocratische prins zijn natuurlijke opvolgster in de Lage landen. Haar beleid werd echter van meet af aan betwist door interne en externe tegenstanders.

Intern hadden de jonge prinses en haar medestanders af te rekenen met adellijke en stedelijke belangengroepen die de machtsverhoudingen wilden hertekenen.

Extern stonden ze onder druk van de territoriale ambities van de Franse koning, die zowel Bourgondië als de Oude Nederlanden binnenviel, en van de hertogen van Gelre en Lotharingen.

Maria en haar raadgevers werden dan ook gedwongen de rechtmatigheid van haar gezag te verdedigen, niet alleen door inzet van wapens, maar ook door middel van woord en beeld.

Michael DEPRETER is onderzoeker te Oxford en aan de Academia Belgica te Rome. Zijn werk spitst zich toe op de politieke gevolgen van de sociale en economische legerorganisatie in de Lage Landen in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

Praktische info