Lezing: Tussen zuiverheid en opsmuk. Stadsvernieuwing als transformatie van de natuur

02.12.21  

De overwelving van de Zenne was een weergaloze stedenbouwkundige ingreep. Maar stadsverfraaiing en mobiliteit waren verre van de enige drijfveren: bij de transformatie van Brussel speelde ook volksgezondheid een belangrijke rol. In de agenda van de negentiende-eeuwse hygiënisten kregen licht, lucht, water en groen heel nieuwe betekenissen. Ingrepen die het grootstedelijke karakter van Brussel aanscherpten, getuigden zo tegelijkertijd ook van een wijzigende omgang met de natuur.

Door Andreas Stynen (KU Leuven)

Praktische informatie

 

Doorsnede van een Parijse boulevard, 1898 © Privé collectie