Parochiale school van Haren beheerd door de Zusters van de Christelijke Scholen, 20e eeuw © Vlaamse Gemeenschapcommissie, Erfgoedcel Brussel

Haren | Onderwijs

In 1894 zouden er zusters uit Vorselaar naar Haren zijn gekomen om les te geven in de Harense gemeenteschool. In 1928 en dus na de aanhechting van Haren bij de stad Brussel en de school een stedelijke basisschool werd, namen de zusters ontslag.

Op 1 september van datzelfde jaar startten zij met katholiek onderwijs in de nieuwe parochiale school met 5 lagere- en 2 kleuterklassen en ook een kinderkribbe. Later werden ze omgedoopt tot de Kameleonschool en de Lentebloempjes. De zusters hebben nog lang lesgegeven in Haren en blijkbaar zaten er zeer strenge tussen, want men heeft het er tot op vandaag nog steeds over.

Parochiale school van Haren beheerd door de Zusters van de Christelijke Scholen, 20e eeuw © Vlaamse Gemeenschapcommissie, Erfgoedcel Brussel

Kleuterklas in de parochiale school van Haren, 1953 © Private collectie (M.-P. Derpet)

Van toen heeft Haren altijd minstens twee Nederlandstalige basisscholen gehad, de stedelijke school en de katholieke parochiale school. Deze kreeg sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw een Franstalige vleugel, die dan later weer verdween. Maar ondertussen had de stad ook een Franstalige stedelijke basisschool “l’Ecole fondamentale de Haren” opgericht.

Vandaag heb je in Haren nog steeds de stedelijke basisschool of de Harenheide school en de parochieschool of Kameleonschool. Ook is er nog steeds de Franstalige basisschool en recent kwam er een Nederlandstalige protestants-christelijke basisschool bij, De Schatkist.

Secundair Nederlandstalig onderwijs is er in Haren nooit geweest. Daarvoor week men uit naar de buurgemeenten.

Maar… ondertussen telt Haren ook twee nieuwe secundaire scholen, Le Collège des Étoiles en l’Athénée Royal Victor Hugo, die zich letterlijk op een steenworp van elkaar bevinden.  Deze scholen behoren tot het Franstalige onderwijsnet.

GC De Linde

Kleuterklas in de parochiale school van Haren, 1953 © Private collectie (M.-P. Derpet)

Verken de getuigenissen