Jan Verbesselt © Erfgoedbank Brussel

Neder-Over-Heembeek | Belangrijke personen

Jan Verbesselt (1913-2000) is de hoofdauteur van een monumentaal werk voor de lokale Brabantse geschiedenis (Parochiewezen van Brabant) in 27 delen (!) waar later veel historici inspiratie uit haalden. Nog maar student was hij het die de autoriteiten wakker schudde om wat er nog over was van de toren van de Sint-Pieterskerk die in 1932 door de bliksem afbrandde, te redden en een paar jaar later een folkloremuseum te installeren in de ontwijde Sint-Niklaaskerk. Beroepshalve was hij conservator van de afdeling Folklore van de Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis van het Jubelpark. Onlangs werd zijn naam aan een bescheiden wijkstraat gegeven.

Jan Verbesselt © Erfgoedbank Brussel

Jean-Baptiste Van Helmont © Privé-verzameling

Jean-Baptiste Van Helmont (1579-1644) is een (al)chemist en arts wiens grote verdienste het was om de overstap te maken van de alchemie naar de wetenschappelijke scheikunde. Hij is vooral bekend omdat hij rond 1610 het bestaan ​​van gassen heeft ontdekt, evenals de rol van fermentatie en maagsap bij de spijsvertering. Hij was de auteur van talrijke boeken en verhandelingen in het Latijn en het Nederlands. Begin 17de eeuw liet hij een laboratorium bouwen in Neder-Heembeek, vlakbij de Sint-Pieterskerk. Helaas bestaat het huis dat hij bewoonde niet meer maar een nabijgelegen straat heet Alchemistgaarde ter nagedachtenis aan hem.

Frans Vekemans, die zijn naam gaf aan de winkelstraat van Neder-0ver-Heembeek, was landbouwer in het midden van de 18eeeuw. Hij zou als een van de eersten in Brabant een nieuwe eetbare plant hebben geplant die monsieur Parmentier dierbaar was: de patat of aardappel! Er volgde een lang dispuut over de tiende (belasting gelijk aan een tiende van de oogst) die Frans betwistte te moeten betalen aan de pastoor.

Jean-Baptiste Van Helmont © Privé-verzameling

Frans Van der Elst © Privé-verzameling

Kent u Leo XIII? Een jonge bisschop met de naam Gioacchino Pecci (1810-1903) was 4 jaar lang apostolische nuntius (pauselijke ambassadeur) in Brussel (1843-1846) en had zijn tweede verblijf in Neder-Over-Heembeek. Hij zou daar zijn ontsnapt aan een koetsongeval waarbij hij bijna in het kanaal was verdronken. In 1878 werd hij tot paus gekozen onder de naam Leo XIII. Voorzeker, in België worden er niet zoveel straatnamen aan pausen gegeven! Overigens, is het waarschijnlijk dat zijn Belgische contacten hem gevoelig maakten voor sociale problemen en hem, eens paus, ertoe brachten zijn beroemde encycliek De rerum novarum te publiceren.

De familie Van der Elst leverde vóór de fusie met de Stad Brussel in 1921 verschillende lokale mandatarissen en in het bijzonder burgemeester Filip die een felle tegenstander was van zekere maneuvers van Leopold II om zijn koninklijk domein uit te breiden ten nadele van zijn buren. De bekendste vertegenwoordiger was Frans ( (1920-1997), advocaat, oprichter van de Volksunie in 1954 en waarvan hij 20 jaar voorzitter was, senator en minister van State.

Frans Van der Elst © Privé-verzameling

Nelly Seiler-Filipson © Ferme Nos Pilifs

Nelly Seiler-Filipson (1926-2012), de moeder van de vzw-constellatie Nos Pilifs, heeft voor altijd haar stempel gedrukt op Neder-Over-Heembeek. “Nos Pilifs” is het sympathieke anagram van haar naam: Filipson. Zonder haar zou Neder-Over-Heembeek niet de kans hebben gehad om met zoveel mensen met een handicap samen te werken en waarden te promoten die vaak verstikt zijn in ons harde dagelijkse leven: geduld, vriendelijkheid, glimlach, spontaniteit, nederige trots op een mooi afgewerkte taak. Alles begon concreet in 1971 met het Rehabilitatiecentrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen aan de Pagodenlaan. Vervolgens, in 1984, ontstond de Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Heembeek om jongeren van het Centrum te laten integreren in de samenleving door het vinden van zinvol werk. Sindsdien zijn er tal van andere initiatieven aan het oorspronkelijke project toegevoegd, die alle dezelfde inclusie nastreven.

Benoît Elleboudt (De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek vzw) 

Nelly Seiler-Filipson © Ferme Nos Pilifs

Verken de getuigenissen