De profeten van het stadhuis

De acht profeten sierden oorspronkelijk het portaal onderaan de toren van het Brusselse stadhuis. Ze dateren uit de eerste bouwperiode van het stadhuis, die duurde van 1401 tot ongeveer 1421. Ze worden toegeschreven aan het Brusselse atelier dat ook het houten retabel voor Hakendover (bij Tienen) maakte.  De profeten werden in de negentiende eeuw weggehaald en vervangen door kopieën. Van bij de oprichting van het museum zijn ze deel van de collectie.

De beelden waren oorspronkelijk beschilderd en op een aantal beelden werden nog sporen van polychromie aangetroffen. Tijdens een restauratie van 2011 tot 2015 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd de polychromie van deze werken uitgebreid gedocumenteerd en geconsolideerd.

De acht profeten dragen banderollen, waarvan de teksten helaas verdwenen zijn. Ze bevatten waarschijnlijk een aantal aanbevelingen voor goed bestuur. Aan profeten werd immers een bepaalde wijsheid toegekend. Deze eigenschap moesten ook de schepenen bezitten die werden gekozen uit de zeven families die in de 15e eeuw de stad bestuurden.

Vergelijk de beelden voor en na de restauratie.