Van Moer en de stad in de 19eeeuw

Verschillende Brusselse kunstenaars documenteerden in de negentiende eeuw de snel veranderende stad. Eén van hen was Jean-Baptiste Van Moer, een Brusselse schilder die zijn hele leven grote reizen maakte. Hij is vooral bekend om zijn schilderijen en tekeningen van Vieux Bruxelles, het oude Brussel dat door de grote stedenbouwkundige veranderingen in de tweede helft van de negentiende eeuw verloren dreigde te gaan.

Op vraag van burgemeester Jules Anspach maakte hij een reeks schilderijen die oude wijken voorstellen. De invloed van zijn buitenlandse verblijven op zijn werk is duidelijk: de grauwe Zenne lijkt een prettig heldere rivier, Brussel schittert onder een stralend blauwe hemel. Het Brussel van Van Moer is allicht een verheerlijking, maar de vele details bieden toch een schat van informatie over de negentiende-eeuwse stad.

J-B. Van Moer, Le marché au beurre © Museum van de Stad Brussel