Het Bombardement van de Grote Markt in 1695

Anoniem, eind 17de eeuw

Dit anonieme werk, waarin de kleuren oker-rood-oranje een hoofdrol toebedeeld krijgen, geeft een apocalyptisch beeld van de Grote Markt van Brussel in lichterlaaie. Dit is het enige schilderij waarop te zien is hoe de monumenten en huizen van het beroemde plein aan vlammen ten prooi vallen tijdens het bombardement van Brussel, van 13 tot 15 augustus 1695, door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV onder het bevel van maarschalk de Villeroy. We zien een paar zaken die inmiddels zijn verdwenen, zoals de toren van de Sint-Niklaaskerk of de grote fontein voor het Broodhuis. 

Lodewijk XIV was toen verwikkeld in een oorlog met de ‘Liga van Augsburg’, een coalitie van Europese mogendheden waar onder meer het Heilige Roomse Rijk, Engeland, de Verenigde Provinciën en Spanje deel van uitmaakten, en hij wilde zijn vijanden met een spectaculair voorbeeld zijn vuurkracht demonstreren. Doelwit werd Brussel, de belangrijkste stad van de Zuidelijke Nederlanden, die onder de soevereiniteit van de Spaanse koning Karel II vielen. Met Franse mortieren en kanonnen werden talrijke bommen en gloeiende kogels afgevuurd op de benedenstad, die volledig in brand vloog.