Het retabel van Saluzzo

+/- 1500-1510

Terwijl de meeste Brabantse retabels slechts één paar luiken hebben, is het retabel van Saluzzo een extra paar luiken rijker. Zo krijgen toeschouwers van het kunstwerk  drie verschillende versies te zien, in functie van de liturgische kalender.

Het gesloten retabel toont twee beschilderde panelen die samen vorm geven aan een grotere compositie rond het thema van de Boom van Jesse. Die bewijst  hoe Maria en Jozef afstammelingen zijn van koning David. Tijdens gewone religieuze vieringen werd het eerste paar luiken geopend. Zo worden vier beschilderde panelen zichtbaar die van links naar rechts de hoogtepunten in het leven van Jozef weergeven, van zijn geboorte tot zijn dood.  Het gaat hier niet langer om één monumentale compositie, maar om een reeks beschrijvende taferelen die op de verschillende panelen in elkaar overvloeien.

Op de belangrijkste feestdagen doorheen het kerkelijk jaar werd ook het tweede paar luiken geopend. Het retabel krijgt dan de vorm van een houten meubel met verschillende nissen waarin de gebeeldhouwde, geschilderde en vergulde scènes belangrijke momenten uit het leven van Maria illustreren. Centraal staat de geboorte van Jezus.  De verschillende vertoningen in het retabel doen denken aan een ontdekkingstocht rond de Heilige Familie, wat ons onderdompelt in het mysterie van de geboorte van Christus en de ontmoeting met God.