Manneken-Pis

Hiëronymus Duquesnoy de Oudere (rond 1570 - 1650)

Manneken Pis is een topstuk! Het gaat om een prachtig beeldje, met verfijnde gelaatstrekken en een elegant kapsel. Daarnaast is het één van de beroemdste beeldjes ter wereld. 

Het thema van een plassend kind is klassiek en behoort tot het genre van de sinds de Oudheid populaire antropomorfe beelden. Deze raakten in de 15de eeuw opnieuw in zwang. Vanaf 1452 vermelden bepaalde bronnen de aanwezigheid van een stenen fontein met een plassend jongetje op dezelfde locatie. De realisatie van een nieuw beeldje in brons rond hetzelfde thema wijst al op een zekere gehechtheid aan het Manneken. 

Nog vóór het model van Duquesnoy een plekje kreeg, was Manneken Pis al een bijzondere, openbare fontein die tijdens festiviteiten in de stad (zoals de Ommegang) geestrijker water bood. Ook toen werd het beeldje al aangekleed.  Het is wellicht het enige profane beeldje ter wereld met zó veel verschillende kostuums, wat wijst op het belang dat er doorheen de tijd aan werd gehecht. Door Manneken Pis kleren aan te trekken, krijgt hij niet alleen een aandeel in het stadsleven, maar wordt hij tevens gehuldigd, en via hem ook de stad.


Lees meer


Download de brochure