Bezoekersreglement

Een museum is een oord van cultuur, opvoeding en meditatie. Daarom wordt van de bezoekers een aangepaste houding verwacht. In deze geest streeft het museumpersoneel een minimum aan sereniteit na om elke bezoeker zo veel mogelijk van zijn bezoek te laten genieten. Er is een zekere discipline vereist, waarbij het respect voor het patrimonium, maar ook voor de andere bezoekers op de eerste plaats dient te komen.

Toegankelijkheid

Het museum is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 14 jaar die niet vergezeld zijn van een meerderjarige persoon.
In het museum zijn geen dieren toegelaten, hoe klein ook.
De toegang mag worden geweigerd aan personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Begeleiding van kinderen:
Kinderen die in groep (school / jeugdbeweging, enz.) het museum bezoeken dienen te allen tijde vergezeld te zijn van één of meer begeleiders (zo veel als noodzakelijk).
Het gebruik van de lift is verboden voor kinderen beneden de 14 jaar die niet door een volwassene worden begeleid.

Binnenbrengen van allerlei voorwerpen:
Voorwerpen waarmee schade kan worden toegebracht aan de kunstwerken en/of het interieur van het museum mogen niet worden binnengebracht. Ze moeten in de daartoe bestemde kastjes, rekken of ruimtes worden geplaatst of aan het onthaal worden afgegeven. Het musum is evenwel niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van deze voorwerpen. Het gaat hier in het bijzonder om:
paraplus’s en andere scherpe en/of lange voorwerpen
grote rugzakken, pakken, tassen, valiezen
alle soorten kinderwagens
Er wordt een uitzondering gemaakt voor rolstoelen, krukken en wandelstokken.
Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de directie zich het recht de handtassen, boekentassen, aktentassen, enz. van de bezoekers te controleren.

Eten en drinken in het museum

Het is verboden in het museum te eten en te drinken.

Roken in het museum

Het is verboden in het museum te roken.

Fotograferen en filmen in het museum:

In het museum mag niet worden gefotografeerd of gefilmd zonder voorafgaande (schriftelijke) toelating van de directie (en/of de schepen).

Gebruik van G.S.M.-toestellen

Het gebruik van G.S.M.-toestellen is verboden in het museum.

Houding van de bezoekers

Het is verboden de tentoongestelde werken aan te raken, evenals de toestellen en de technische installaties.
In het museum mag niet worden gelopen, gespeeld, noch geroepen.
Omwille van de veiligheid moeten groepen er steeds voor zorgen de doorgangen, ook de trappen, niet te versperren. Dit geldt ook voor de trap en het bordes aan de ingang. 
Kennisgeving van het reglement:

Elke bezoeker kan dit reglement steeds inkijken en er een kopie van krijgen. Hij wordt geacht er zich naar te gedragen. Organisatoren van groepsbezoeken krijgen het reglement vooraf toegestuurd.

Instructies in geval van niet-naleving van het reglement

De bewakers dienen als vertegenwoordigers van het museum te allen tijde correct en beleefd op te treden. Soms is het belangrijker om preventief op te treden dan achteraf streng te moeten reageren.

Wat men wel en niet mag doen in geval van overtreding van het reglement:

In geval van overtreding dient men als volgt te handelen:
De bezoeker de toegang tot het museum weigeren (bijvoorbeeld als hij/zij dieren bij heeft, weigert voorwerpen die gevaarlijk kunnen zijn bij het onthaal achter te laten of onder invloed is).
De bezoeker wijzen op de inhoud van het reglement.
De bezoeker verwittigen/aanmanen.
De bezoeker vragen het museum te verlaten.
De directie op de hoogte brengen
De politie verwittigen (tel. 517.98.70)