Archivum Bruxellae

M. Vanwelkenhuyzen

M. Vanwelkenhuyzen
Gidsbeurt door de genealoog in het Archief van de Stad Brussel, 2002 – € 8 

Gidsbeurt voor de genealogen die regelmatig het Archief van de Stad Brussel bezoeken. Deze gids, die zich zowel tot de beginnende als de ervaren genealoog richt, vergemakkelijkt de raadpleging van het bijzonder rijke en uitgebreide archiefmateriaal, bewaard in het Archief van de Stad Brussel. Gepubliceerd in het Nederlands en in het Frans.

Th. Symons, , Jules Waucquez & Cie

Th. Symons, , Jules Waucquez & Cie
De gonzende bijenkorf is een oord van studie geworden, Het Archief van de Stad Brussel, 2001 - € 7,44 (Nl, Fr)

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het gebouw in de Huidevetterstraat.

Het gebouwencomplex waar tegenwoordig het Stadsarchief van Brussel huist, behoorde tot 1976 toe aan de onderneming “Jules Waucquez et Compagnie”. De familie Waucquez heeft er gedurende 75 jaar één van ’s lands belangrijkste groothandels in stoffen tot ontwikkeling gebracht en in stand gehouden. De publicatie vertelt de rijke geschiedenis van dat gebouw. Gepubliceerd in het Frans en in het Nederlands.