Brusselse cahiers

Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, uitgegeven door het Archief van de Stad Brussel 

€ 2,00 voor de oudere nummers

€ 10,00 vanaf deel 43 (Fr./Nl., in de taal van de auteur).

Het wetenschappelijke tijdschrift "Brusselse Cahiers Bruxellois" heeft als doel bij te dragen aan de promotie en de verspreiding van studies over de geschiedenis van Brussel en de stadsgeschiedenis in het algemeen, ongeacht de periode. Met één editie per jaar brengt dit tijdschrift voornamelijk historische artikelen in de taal van de auteur, gericht naar een geïnteresseerd en divers publiek. Ook bevat het een Brusselse bibliografie van het afgelopen jaar: .http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4462&