Pedagogisch materiaal

P. Van Brabant, Een blik op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel

P. Van Brabant, Een blik op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel

Brusselse dossiers, Museum van de Stad Brussel, 2019.

Dit pedagogisch dossier geeft een synthetisch overzicht van de geschiedenis van de gebouwde omgeving in de hoofdstad. De brochure bevat afbeeldingen van kaarten, plannen, schilderijen, gravures en andere objecten die tentoongesteld worden op de eerste verdieping van het Broodhuis. Ze kan dienen ter voorbereiding of voor een nabespreking van een museumbezoek en/of van een van de twee parcours door de stad die erin werden opgenomen. In de nieuwe uitgave werden verwijzingen naar de hedendaagse situatie toegevoegd, evenals recente bevindingen uit het historisch onderzoek. 

Op ontdekking door het museum, vanaf 3 jaar

Op ontdekking door het museum, vanaf 3 jaar
Dieren in het museum, Museum van de Stad Brussel, 2011

Gratis 

Speurtocht 6-8 jaar

Speurtocht 6-8 jaar
Op ontdekking door het Museum van de Stad Brussel, Museum van de Stad Brussel, 2013
Met het gezin, de klas, jeugdgroep of naschoolse opvang, gaan kinderen (6-8 jaar / 9-12 jaar) op speurtocht in het museum.

Prijs: € 1,5 per kind

Speurtocht (pdf)

Speurtocht 9-14 jaar

Speurtocht 9-14 jaar

In kleine groepen gaan kinderen op speurtocht in het Museum. Samen met de begeleider wordt antwoord gezocht op de vragen. De kinderen leren observeren en komen heel wat te weten over het gebouw, de ontwikkeling van de stad, de Zenne en Manneken-Pis. Een plannetje wijst de weg naar de wereldberoemde fontein.

De leraar of de begeleidende volwassene heeft een specifiek boekje met de antwoorden en nuttige, aanvullende informatie.

Duur : 2u
Prijs: € 1,5 per kind/ 0,50 € boek voor volwassen

Speurtocht (pdf)

J-L Petit, Brussel in de Middeleeuwen 1

J-L Petit, Brussel in de Middeleeuwen 1

De stedelijke ruimte: ontstaan en ontwikkeling, deel 1, in de collectie Brusselse Dossiers, 2012

Het voorliggende dossier handelt over de stadsontwikkeling van Brussel in de middeleeuwen, een onderwerp dat weliswaar al in heel wat publicaties bestudeerd werd, maar waar sinds lang geen didactische synthese meer van gemaakt werd. Bovendien zijn er in de loop van de jaren heel wat theorieën ontwikkeld naar aanleiding van historisch onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat het grote publiek op de hoogte gehouden wordt van de huidige kennis.

Om deze informatie toegankelijker te maken, werd de bloei van de stad ingedeeld in enkele cruciale periodes, met het accent op de belangrijkste wijken die vandaag de Brusselse Vijfhoek vormen.

Dit dossier bevat ook een reproductie van twee stukken die in het Museum van de Stad Brussel tentoongesteld zijn evenals een hedendaagse kaart die – aan de hand van een reeks typevragen – nuttig ingezet kunnen worden voor pedagogische doeleinden.

Prijs: € 10,00

J-L. Petit, Brussel in de middeleeuwen 2 & 3

J-L. Petit, Brussel in de middeleeuwen 2 & 3

Uitzicht van de stad en stedelijke macht, deel 2 en 3, in de collectie Brusselse dossiers, Museum van de Stad Brussel, 2016

Hoe zag Brussel eruit in de middeleeuwen? Hoe heeft de stad zich gaandeweg ontwikkeld? Welke gebouwen droegen bij tot haar prestige? Hoe zagen de woningen eruit? Om ons een concreet beeld te vormen van het leven in deze middeleeuwse stad zijn dat evidente vragen … maar het antwoord is niet zo evident. Er zij al heel wat historische studies uitgevoerd over enkele symbolische monumenten, maar voor de andere aspecten van de stedelijke fysionomie moet het onderzoek nog aangevat of minstens diepgaander gevoerd worden. Iconografische bronnen zijn schaars en moeten heel omzichtig behandeld worden omdat het gaat om werken van kunstenaars, die niet de bedoeling hadden om de realiteit waarheidsgetrouw weer te geven. Hoewel archeologische opgravingen, teksten uit die tijd en vergelijking met andere, beter bestudeerde steden onze informatie aanvullen, zijn we nog dikwijls aangewezen op zuivere hypotheses en blijven er nog tal van schemerzones. Bovendien hebben de enkele grote gebouwen van middeleeuwse oorsprong die vandaag nog het stadspanorama verfraaien, in de loop van de tijd heel wat veranderingen ondergaan.

Ter aanvulling nodigt een uitgestippelde route u uit om de belangrijkste nog aanwezige middeleeuwse sporen in Brussel te verkennen en reikt ze de handvatten aan om een beeld te krijgen van hun oorspronkelijke toestand en belangrijkste kenmerken.

Prijs: € 10,00