Studia Bruxellae

Deze reeks is een uitgave van bronnenstudie met een wetenschappelijk karakter.

Onder leiding van Bérengère de Laveleye en Cecilia Paredes

Onder leiding van Bérengère de Laveleye en Cecilia Paredes
Het martelaarschap van Sint Paulus: Renaissance van een papieren meestterwerk
Studies met betrekking tot de restauratie van een karton voor een wandtapijt uit de 16e eeuw

In samenwerking met  Louise Longneaux
 
De restauratie van het wandtapijt van Pieter Coecke's Martyrdom of Saint Martelaarschap van Sint Paulus werd in 2018 voltooid. Aan het karton van Pieter Coecke en de wandtapijten uit de 16e eeuw die in openbare collecties bewaard zijn, werden verschillende studiedagen gewijd. aan de waren evenals  met studiedagen, enerzijds, gewijd aan het karton van Pieter Coecke en, anderzijds.
De werkzaamheden van deze dagen zijn nu gepubliceerd in de collectie van Studia Bruxellae en gratis online beschikbaar op het CAIRN.  

Heymans. V

 Heymans. V

 Het Stadhuis van Brussel, balans van een drie jaar bouwstudie.

Lees meer

F. Maurus

F. Maurus
Les bâtiments de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (CGER) à Bruxelles, Archives de la Ville, nr. 10, 2013 - uitverkochte editie (PDF versie)

Q. Demeure, C. Lambert, M-N. Martou

Q. Demeure, C. Lambert, M-N. Martou
Het broodhuis, een "waarheidsgetrouwe" reconstructie van een symbolisch monument voor de geschiedenis van Brussel, nr. 9- 2013 - € 20, 00 

M. Kervyn de meerendré

M. Kervyn de meerendré
Jansénistes et anti-jansénistes à Bruxelles au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle, nr.8- 2012 - € 15,00 (Fr uniquement)

P.Charrudas

P.Charrudas
Aux origines de l'aristocratie bruxelloise, nr. 7, Archief van de Stad Brussel, 2012 -uitverkochte editie
PDF Versie 

N. De saegher, ph. quinet, A-D Trumper

N. De saegher, ph. quinet, A-D Trumper
Médecin à Bruxelles au XIXe siècle, nr. 6, Archief van de Stad Brussel, 2008 - € 5,00 (alleen Fr)

In dit werk brengen Nadine De Saegher en haar echtgenoot Philippe Quinet een biografie van één van hun voorouders, de arts André Dieudonné Trumper. Zij baseerden zich daarvoor op familiedocumenten en op tal van onuitgegeven archieven, die voor het merendeel bewaard worden in het Archief van de Stad Brussel. De studie omvat echter heel wat meer dan een gewone familiekroniek. Deze arts heeft immers gedurende driekwart van de 19de eeuw tal van functies bekleed in allerrlei domeinen.

V. Jourdain

V. Jourdain
L’Hôtel Bellevue (1776-1905). Précurseur de l’hôtellerie de luxe à Bruxelles, nr. 5, Archief van de Stad Brussel, 2008 - € 5,00 (alleen Fr)

In deze studie schetst Virginie Jourdain de geschiedenis van dit prestigieuze hotel, waar vandaag het Museum van de Belgische geschiedenis ondergebracht is, en dat een van de vroegste voorbeelden was van het moderne hotelwezen in Brussel.

L. Keunings

L. Keunings
Les forces de l’ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques illustrées sur les officiers de la police, de la garde civique et de la gendarmerie (1830-1914), nr. 4, Archief van de Stad Brussel, 2007 – € 15,00 (alleen Fr)

S. Jaumain (éd.)

S. Jaumain (éd.)
Bruxelles et la Jonction Nord-Midi – Brussel en de Noord-Zuidverbinding, nr. 3, Archief van de Stad Brussel, 2004 – € 15,00 (Nl – Fr, artikel in de taal van de auteur) 

Dit rijkelijk geïllustreerd boek schetst niet enkel de geschiedenis van dit gigantische bouwproject, maar ook de achterliggende ideeën en opvattingen. Verder komen de gevolgen voor het uitzicht van de stad en de toekomst van deze korte, binnenkort verzadigde spoorverbinding, aan bod.

B. de Laveleye, A. Vandenbulcke, A. Vanrie (éd.)

B. de Laveleye, A. Vandenbulcke, A. Vanrie (éd.)
Handelingen van het colloquium. Een museum voor een stad, nr. 2, Museum van de Stad Brussel, 2003 – € 5,00 (Nl, Fr, Eng)

Wat betekent het Museum van de Stad Brussel voor de stad zelf? Dit werk is het resultaat van een internationaal colloquium dat in 2002 door het museum georganiseerd werd en stelt een aantal denkpistes voor die aan de basis liggen van de aanpassing van het museum aan de stad van vandaag.

W. van Dievoet, Les Wolfers

W. van Dievoet, Les Wolfers
Orfèvres, bijoutiers en joailliers (met uitgebreide samenvatting in het Nederlands), Archief en de Musea van de Stad Brussel, 2002 – Uitverkochte editie PDF Versie

Walter van Dievoet is specialist in oude Belgische edelsmeedkunst. Hij vertelt ons de geschiedenis van het Brusselse Huis Wolfers, gespecialiseerd in juwelen en edelsmeedkunst. De auteur schetst eveneens de drie generaties Wolfers die mekaar opvolgden aan het hoofd van één van de meest illustere Belgische firma's.