Geschiedenis op donderdag: Onkerkelijke overlijdens en klerikale bekeringsijver te Brussel in de jaren 1870: de zaak Altmeyer

07.12.23  

In de 19e eeuw vormde de strijd om de secularisatie van de begraafplaatsen de kern van een filosofisch-confessioneel conflict. Katholieken stonden lijnrecht tegenover secularisten. Deze confrontatie beperkte zich niet tot het openbare leven, maar liet zich ook voelen in de privésfeer. De geestelijkheid probeerde immers om vrijdenkers en vrijmetselaars op hun sterfbed te bekeren. Ook professor Jean-Jacques Altmeyer, notoir vrijdenker, ontsnapte niet aan deze bekeringsijver. Jeffrey Tyssens zal ons vertellen hoe enkele geruchten omtrent de laatste uren van deze alom bekende figuur aanleiding hebben gegeven tot verschillende incidenten.

Jeffrey Tyssens is doctor in de geschiedenis aan de VUB en doceert hedendaagse geschiedenis. Hij is voorzitter van de Secular Studies Association Brussels. Hij schrijft voornamelijk over de geschiedenis van seculiere bewegingen in België, de secularisatie van de dood, de schoolstrijd in verschillende Europese landen en de geschiedenis van de vrijmetselarij.

Praktische informatie

  • Donderdag 12.12.23 om 18.30 uur
  • Duur: 1 uur
  • Lezing in het Nederlands via webinar: inschrijven hier
  • Gratis toegang

 

Allegorisch werk: afdruk © Bibliothèque nationale de France