Geschiedenis

Museum van de Stad Brussel © Museum van de Stad Brussel

Het onstaan van het museum

Al in 1860 werd het idee van een lokaal museum geboren. Op dat moment begon de stad Brussel verschillende getuigenissen over haar verleden te verzamelen. Ook gaf ze verschillende kunstenaars de opdracht om de tot sloop gedoemde wijken te vereeuwigen. Burgemeester Karel Buls en archivaris Alfons Wauters waren twee belangrijke figuren die aan de basis lagen van dit project voor het eerste stadsmuseum.

Het werd op de tweede verdieping van het Broodhuis ondergebracht en opende zijn deuren in 1887. Met dit museum realiseerde Karel Buls zijn tweeledige doelstelling: buitenlandse bezoekers ontvangen en de geschiedenis van de stad inzichtelijker maken voor de lokale bevolking.

Museum van de Stad Brussel © Museum van de Stad Brussel

Uitbreiding van de collecties

Sinds de negentiende eeuw werd de collectie uitgebreid dankzij belangrijke schenkingen, archeologische opgravingen en het systematisch verzamelen van voorwerpen en kunstwerken die de sociale, economische, intellectuele, artistieke en stedelijke ontwikkeling van de stad illustreren. Het museum poogt op die manier de geschiedenis van de stad beter te documenteren en te vertellen.

Het Broodhuis in 1883 © Museum van de Stad Brussel

Het museum vandaag

Het Museum van de Stad Brussel zet deze historische opdracht verder. Dat gebeurt op verschillende fronten: de wetenschappelijke studie van het Brussels erfgoed, het behoud en de verrijking ervan en tenslotte ook de ontsluiting van dat erfgoed aan het brede publiek.

Het Broodhuis in 1883 © Museum van de Stad Brussel