Fontes Bruxellæ

Deze collectie biedt een uitgave van Brussels bronnenmateriaal en vormt een aanvulling op de werkinstrumenten, archiefgidsen en wetenschappelijke studies van zowel het stadsarchief als de musea. Het eerste hoofdstuk van elk nummer kan worden geraadpleegd in de digitale bibliotheek. Uitverkochte boeken zijn integraal online beschikbaar.

Fontes Bruxellæ

Fontes Bruxellæ

Publicaties raadplegen