De Beurse en de Zenne

Van 26.10.22 > 13.02.22

Weten jullie nog hoe Brussel vroeger met de voeten in het water stond? Dat was vóór de aanleg van de centrale lanen en de overwelving, waarvan we dit jaar het 150-jarig bestaan vieren. In die tijd speelde de Zenne een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad.

In de loop der eeuwen was het gebied rond de rivier de plek voor een hele waaier van gebouwen, functies en activiteiten. Deze capsule-tentoonstelling illustreert het bewogen leven langs de Zenne. Maak je klaar voor een reis tot aan de huidige Beurs, voor en na de overwelving van deze raadselachtige rivier.