Vrouwelijke kunstenaars op het voorplan

Van 29.09.22 > 05.02.23

Vrouwelijke kunstenaars op het voorplan scheurt zich los van de loutere voorstelling van de vrouw als model, en verlegt de focus naar de vrouw als ontwerpster.

Deze capsule-tentoonstelling belicht tien kunstenaars aan de hand van zes thema’s. Per thema worden twee tot drie werken gepresenteerd: het kunstenaarspaar, de schilder en de beeldhouwer, portretten, historische voorstellingen, Brusselse vergezichten en landelijke taferelen.

Aan de hand van zijn eigen collecties stelt het museum vragen over zijn werken die verder gaan dan enkel wat ze voorstellen: muzen, heiligen of allegorieën, ….? Welke voetafdruk blijft er over van vrouwen als deze traditionele voorstellingen terzijde worden geschoven? Wie zijn deze vrouwen die hebben bijgedragen tot de artistieke productie van hun tijd en zo hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt?

Door genderstereotypen zijn vrouwelijke kunstenaars ondervertegenwoordigd in musea. Het werk van vrouwelijke kunstenaars in de kijker zetten, is zowel een boeiende als noodzakelijke oefening.