Haren | Evenementen en vrije tijd

Haren was een dorp met een rijk verenigingsleven dat mensen uit de regio aantrok. Maar deels door de verstedelijking en deels door een meer kosmopolitische bevolking is dit verminderd. Haren telde heel wat voetbalploegen waarvan FC Haren de bekendste is. Maar er waren ook een fanfare en een harmonie, een majorettenkorps, dansgroep “Vro en blij”, drie schuttersverenigingen waarvan schuttersgilde Sint Sebastiaan vandaag nog actief is. Er was jeugdbeweging Chiro, jongeren konden kiezen tussen twee jeugdhuizen Toogenblik en Sirocco++, en tot op vandaag is toneelgroep HOL, die ooit voortsproot uit de Chiro, nog creatief bezig. Niet enkel mensen van Haren waren hierin actief, de grens met Diegem en Vilvoorde was hierbij onbestaande. Je speelde bij de cafévoetbalploeg als stamgast, als er een fanfare was op het werk dan ging je daarbij, of je in Haren woonde of niet. De UPL, grote werkgever en fabrikant van behangpapier in Haren, zou een fanfare hebben gehad en de arbeiders-muzikanten moest vaak op vrijdag niet lang werken omwille van de repetities.

Sociaal-cultureel werk voor volwassenen gebeurt nog steeds bij KWB (Kristelijke Werkliedenbond) en FEMMA, dat vroeger KAV (Kristelijke Arbeidersvrouwen) was. De senioren kunnen terecht voor ontspannende activiteiten bij OKRA (voorheen de Kristelijke Gepensioneerdenbond) en er bestaat ook nog steeds een afdeling van SAMANA (voorheen Ziekenzorg) in Haren, waar gezonde en zieke mensen en vrijwilligers het voor elkaar opnemen. Ongetwijfeld vergeten wij in deze opsomming nog verenigingen, comités en groepen die regelmatig vergaderen en samenkomen in de vrije tijd.

Maar zoals op vele plaatsen evolueerde de werkvloer, het engagement van mensen en ook de bewoners van Haren. Veel mensen die vandaag in Haren wonen kennen het verenigingsleven, van oudsher vooral Vlaams en Nederlandstalig, niet. Integratie van nieuwe inwoners in het verenigingsleven gebeurde vooral in de sportverenigingen en in de meer maatschappelijk gerichte buurtcomités, die zich eerder gingen richten op omgeving, het milieu en de stedenbouwkundige problemen.

Jaren voor de oprichting van deze comités en het Gemeenschapscentrum waren enkele Harenaars ook al met deze problemen en met het bewaren van Harens erfgoed bezig. Zo ontstond de werkgroep een “Hart voor Haren”, waarin o.l.v. Jeanne Goubert verschillende mensen uit de oude Harense families zich inzetten om de situatie van Haren binnen de grootstad en de problemen die deze veroorzaakte onder de aandacht te brengen. Men kan stellen dat mede uit deze werkgroep het huidige gemeenschapscentrum is gegroeid, met steun van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur (NCC) en de huidige VGC, en dat de nazaten van de toenmalige werkgroepleden de huidige actieve socio-culturele verenigingen nog steeds draaiende houden.

Vandaag hebben we een heel ander gemeenschapsleven, waarbij veel van vroeger is verdwenen. De KWB, FEMMA en OKRA zijn nog steeds actief. Zij proberen hun werking anders te organiseren om aansluiting te vinden bij de huidige Harenaars en dit lukt niet altijd ven gemakkelijk. Van de jeugdhuizen is Toogenblik nog actief, maar tegenwoordig als muziekclub voor vele leeftijden. We hebben wel nieuwe verenigingen, zoals buurtcomités en verenigingen zoals Comité de Haren/Wijkcomité Haren, Haren+ en SOLIDharen die zich specifiek richten op leef- en woonproblemen in Haren. La Bulle d’air richt zich dan weer tot de kleinste kinderen en hun mama’s en papa’s.

Gemeenschapscentrum De Linde is momenteel een spil in de vrijetijd met kinderwerking, theater en muziek, en biedt met zijn vergaderinfrastructuur en lokalen ontmoetingskansen en de mogelijkheid om activiteiten te organiseren aan alle verenigingen en individuele bezoekers uit Haren. Het gemeenschapscentrum organiseert alleen of samen met het Buurthuis en Harense verenigingen evenementen. De Linde geeft ruimte en ondersteuningen aan verenigingen en organisaties om activiteiten te organiseren. Daarnaast ontwikkelt het ook een eigen programma met kinderactiviteiten, familievoorstellingen, theater en sociaal-culturele initiatieven in de buurt. Ze kunnen elkaar ook ontmoeten in het Buurthuiz, een instelling van de Stad Brussel. Het biedt onder meer tal van workshops, culturele bezoeken, natuurwandelingen, sportactiviteiten, alfabetiseringscursussen, gezellige maaltijden, psychologische ondersteuning, enz. Toogenblik verzorgt een muziekprogramma in Haren. Ook de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans organiseert theater en muzieklessen in Haren in de stedelijke basisschool en Gemeenschapscentrum De Linde.

FC Haren is de grootste sportclub en organiseert veel activiteiten in en rond de sporthal. In De Linde turnen de senioren met Blijf Fit en wielertoeristenclub WTC Haren fietst van voor- tot najaar in de wijde omtrek van Haren. Een kleine vijftig jaar geleden was er sprake van een zwemclub in Haren. Het toenmalige stadsbestuur had de aanleg van een zwembad beloofd aan de Middelweg en aangekondigd met grote borden. Helaas is het dus nooit wat geworden met de “Zwemclub Haren”, wegens het uitblijven van een zwembad …

Ondanks het redelijk diverse aanbod vindt toch niet iedereen de vrijetijdsbesteding die men zoekt. Wat maakt dat Harenaars, en dan vooral jongeren, elders in Brussel en Vlaanderen hun vrijetijd beleven. Maar opgelet, met het indoor skatepark Planet Park hebben we momenteel wel het grootste indoor skatepark van Brussel!

GC De Linde

Verken de getuigenissen