Het Broodhuis

Het belangrijkste kunstwerk van de collectie is ongetwijfeld het gebouw waarin het museum is gevestigd.

Dit neogotische gebouw, dat in het Frans Maison du Roi en in het Nederlands Broodhuis heet, dateert uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Zijn unieke geschiedenis weerspiegelt die van de stad.

Maar waarom heeft het twee verschillende namen?

Broodhuis in het Nederlands verwijst naar de oudste geschiedenis van de plaats. In de dertiende eeuw stond op het centrale marktplein van Brussel, de huidige Grote Markt, een broodhal. De Franse naam, Maison du Roi, verwijst naar de titel van de latere eigenaars van het gebouw: de hertogen van Brabant. In het begin van de zestiende eeuw was de heer van deze plaats niemand minder dan Karel V, “koning” van Spanje. Zowel op de gevel als binnenin het gebouw zijn er verschillende verwijzingen naar de keizer te vinden: zijn beeld centraal op de voorgevel heet de bezoekers welkom en de glas-in-loodramen in het trappenhuis herinneren aan de gebieden waarover hij heerste, …

Om meer te weten te komen over de geschiedenis van dit unieke meesterwerk, klik hier.

De hoogte van het Broodhuis bedraagt 20,21 m. Met de centrale toren erbij is dit 38,49 m. Ter vergelijking: het Stadhuis met zijn toren is 96 m hoog.
Ter hoogte van het 1ste balkon meet de lengte van de hoofdgevel 30,78 m, terwijl de diepte van het gebouw 21,28 m bedraagt.

 

Maison du Roi_Musée de la Villes de Bruxelles © Thierry_van_Regemoorter