The Grand Place to Be

Het Museum van de Stad Brussel gaat er prat op zijn bezoekers een zaal aan te bieden die volledig aan de Grote Markt gewijd is: zijn geschiedenis, zijn erfgoed, dag in, dag uit in de winter en in de zomer ...

Het vijf meter hoge, originele standbeeld van Sint-Michiel gidst de bezoekers langs zeldzame en onuitgegeven stukken. Schilderijen, kunstvoorwerpen, etsen en foto’s illustreren de woelige geschiedenis, de verschillende functies, gebruiken én de gedaanteverwisselingen die het marktplein tussen de 12e eeuw en vandaag doormaakte. De restauratiewerken worden voor het eerst aan het grote publiek getoond.

Een heuse ontdekking achter de schermen van het mooiste marktplein ter wereld!

Elke eerste zondag van de maand om 14u30: rondleiding The Grand Place to Be

Een unieke virtual reality beleving!

Het bombardement van de Grote Markt in 1695

Met virtual reality wordt de bezoeker visueel ondergedompeld in de Grote Markt van voor het bombardement van 1695. Alsof hij werd teruggeflitst door een teletijdmachine bevindt hij zich op de Grote Markt van de 17de eeuw. Hij kan de verschillende gebouwen zien, het Stadhuis, het Broodhuis ... gebouwen die er heel anders uitzien dan de gebouwen die hij zag alvorens het museum te betreden. Plots valt een kanonskogel neer op de straatstenen, de schok is hard. Kijk daar, een houten huis vat vuur ... De avond valt, de as vliegt in het rond. De bezoeker beleeft het bombardement echt. Het plein ontwaakt in puin, maar niet voor lang. De bezoeker maakt de heropbouw mee van de gebouwen en bevindt zich uiteindelijk terug op de huidige Grote Markt. Archeologen, historici en architecten begeleidden de realisatie van deze virtual reality om die zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de historische werkelijkheid.

Om deze virtualrealitybeleving uit te werken, deed het museum beroep op het Brusselse bedrijf Eternitease: www.eternitease.tv

Tarief : € 1

Voor leraren

De uitdagingen waar musea vandaag mee te maken krijgen, zijn uiteenlopend en omvangrijk. Volgens het Museum van de Stad Brussel is het nodig om het publiek technologische tools aan te reiken voor een beter inzicht in de historische realiteit en gebeurtenissen.

Ten einde de schoolbezoeken beter te kunnen voorbereiden, kunnen leerkrachten vanaf nu beroep doen op de beelden uit onze Virutal Reality ervaring.

Beelden: Eternitease