De trouwstoet

Toegeschr. aan Jan Breughel de Oude
(Brussel 1568-Antwerpen 1628)

Er zijn op dit ogenblik een vijftiental schilderijen bekend die allemaal dit zelfde tafereel voorstellen. Ze zijn gemaakt door verschillende kunstenaars en tot voor kort beschouwde men ze alle als kopie├źn van een verloren gegaan werk van Pieter Bruegel de Oude. 

Kenners waren het er al over eens dat het schilderij van het Museum van de Stad Brussel de beste versie is. Het is zeer goed geschilderd. Sommige gingen op een bepaald moment zelfs zo ver het werk toch aan de meester zelf toe te schrijven. Recent onderzoek van onder andere de ondertekening lijkt nu te bevestigen dat het om een origineel werk gaat (en dus niet om een kopie), maar dan met steeds meer zekerheid toegeschreven aan Jan Breughel de Oude.

De aantrekkelijkheid van het schilderij vloeit voor een deel voort uit de tegenstelling tussen de gedegen, verfijnde maar toch krachtige techniek van de schilder en zijn keuze voor een volks tafereel uit het dagelijkse leven te midden van alledaagse voorwerpen.